Onze methoden

Het paard als spiegel

Paardencoaching is één van de meest directe manieren van coaching en leidt in korte tijd naar de essentie van iemands vraag. De ervaring leert inmiddels dat de effecten blijvend zijn. Paardencoaching wordt ingezet bij leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, teamontwikkeling en persoonlijke coaching.

 

Een paard is een kudde dier en een vlucht dier. De kudde is van levensbelang en is hét overlevingsmechanisme voor een paard. Wanneer er nieuw lid in de kudde komt, wij als mens bijvoorbeeld, moet de kudde zich opnieuw gaan vormen. Op energie niveau voelen paarden aan of dit nieuwe kudde lid veilig is voor deze kudde.  Wanneer dit niet zo is, zullen de paarden dit ons laten zien/voelen. De onveiligheid zit hem vaak in hetgeen we NIET willen laten zien, datgene wat we onderdrukken (verborgen angsten, onderdrukte emoties) Paarden willen dat we transparant zijn en zonder masker.

 

Omdat paarden in het hier en NU leven, zullen zij iedere verandering in gedrag direct weerspiegelen.

 

Een kudde paarden is natuurlijk hét voorbeeld als het gaat over teams. In een kudde gaat het vooral over samenwerken, vertrouwen, communicatie en leiderschap. Vandaar dat paarden enorm geschikt zijn om in te zetten bij  teamontwikkeling. En om de onderlinge rollen, persoonlijkheden en groepsdynamiek inzichtelijk en concreet te maken, vertalen we het gevoel en de resultaten uit de paardensessie naar het systeem van Insigths Discovery.

Insights Discovery

Het Insights Discovery programma is gebaseerd op de theorie van C.G. Jung.
De verschillende menstypes (extravert/introvert/denktype/gevoelstypen) komen aan de orde en op basis van de persoonlijke voorkeursstijl wordt de interactie tussen de trainees bevordert. Het systeem is door het gebruik van vier kleuren gemakkelijk te begrijpen en te onthouden. Het individu en het team krijgen nieuwe inzichten aangereikt. Het stelt de deelnemers direct in staat om hun persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen, met beter teamprestaties te komen en een positievere en productievere werkomgeving als gevolg. Deze teaminzichten bevorderen het komen tot een gezamenlijke opdracht, immers de voorkeursstijlen kunnen worden aangewend.

wij-training-coaching-insights-profielen

Persoonlijke Insights profielen
Om een zeer uitgebreid en gedetailleerd beeld te krijgen van de afzonderlijke deelnemers, is er de mogelijkheid om van iedere deelnemer een persoonlijk profiel op te stellen. Aan de hand van een vragenlijst die individueel moet worden ingevuld, krijgt iedere deelnemer een persoonlijk profiel uitgereikt.  Hiermee wordt de achterliggende theorie besproken in relatie tot het team en wordt elkaars kleur (persoonlijkheid) begrepen. Daarnaast wordt er 360 graden feedback aan elkaar gegeven.